Odwołanie dyspensy

https://www.katowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1942-odwolanie-dyspensy