Prośba Arcybiskupa o modlitwę

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1985-prosba-o-modlitwe