Ukraina

Ukraina

Caritas Archidiecezji Katowickiej zwraca się z prośbą o przyjęcie uchodźców z Ukrainy w domach parafian z Bogucic. W naszej kancelarii parafialnej będą przyjmowane dane (imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon, adres lokalu, ilość deklarowanych osób do przyjęcia/ilość pomieszczeń, deklarowany czas pobytu uchodźców, rodzaj budynku (dom wolnostojący, kamienica, mieszkanie w bloku), które zostaną przesłane przez nasz urząd parafialny do poniedziałku 14 marca na adres archidiecezjalnej Caritas: ukraina@caritas.katowice.pl. Relokacja uchodźców będzie koordynowana przez Śląski Urząd Wojewódzki. Przyjmowanie uchodźców odbywa się na koszt przyjmującego, który zabezpiecza nocleg, media oraz wyżywienie. Prosimy zatem o rozważne podejmowanie decyzji według własnych możliwości finansowych.