List pasterski Arcybiskupa Katowickiego na Wielki Post 2023 r.

RAZEM Z JEZUSEM IDŹMY NA PUSTYNIĘ! Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! Przyjęciem popiołu na nasze głowy weszliśmy w czas Wielkiego Postu. Przed nami40 dni pokuty i nawracania się w myśl wskazań płynących z liturgii, przemawiającej do nas słowem Bożym, zwłaszcza ewangelicznym wezwaniem do uczynków miłosierdzia. Niech nas prowadzi Dobry Pasterz, który oddał swoje życie…
Przeczytaj więcej

Zbiórka w niedzielę 12 lutego

W nawiązaniu do wezwania Arcybiskupa Katowickiego (treść) zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym w wybuchu gazu na probostwie parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach-Szopienicach odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 12 lutego po każdej Mszy św. przed bazyliką. Za wsparcie finansowe poszkodowanych serdecznie dziękujemy.