Grupa Biblijno-Misyjna

Grupa Biblijno-Misyjna spotyka się w I i III wtorek miesiąca o 16:00 w kawiarence.

Opiekun:  Ks. Proboszcz Krzysztof Sitek.