Kaplica “Ogrójca”

 Kaplica “Ogrójca”

 

Intencja utworzenia przy Bazylice Św. Szczepana w Katowicach Kaplicy Ogrójca pojawiła się z chwilą pozyskania informacji o możliwości pozyskania sceny figuralnej z XIX-wiecznej kaplicy z kościoła p.w. N.M.P. w Katowicach. Wspomniana kaplica uzyskała nową aranżację i tytuł „Golgota Ojczyzny”.

Dla celu nowego projektu miały pozostać jedynie dwie rzeźby – figura Jezusa i Anioła.

Ta dowolność w dysponowaniu zabytkiem wynika z faktu, że kaplica wraz z wyposażeniem nie została wpisana do rejestru zabytków.

Na podstawie porozumienia parafii Św. Szczepana, reprezentowanej przez ks. proboszcza dr Jana Morcinka i parafii N.M.P z proboszczem dr Andrzejem Suchoniem, ustalono, że grupa rzeźb występująca w przedstawieniu sceny Getsemanii (figury: Jezus, św. Piotr, św. Jan, św. Jakub Starszy oraz Anioł) zostaną przekazane parafii Św. Szczepana. Ustalono również, że parafia Św. Szczepana zleci wykonanie kopii rzeźb Jezusa i Anioła oraz przekaże je dla nowopowstałej instalacji w dawnej kaplicy Ogrójca przy kościele N.M.P. Od początku nowo nabyte rzeźby miały stanowić obiekty dla powstającego muzeum przy parafii Św. Szczepana.

Kluczowym działaniem było wyposażenie kaplicy w scenę z Ogrójcem. Oprócz rzeźb postaci Jezusa oraz Apostołów: św. Piotra, św. Jana i św. Jakuba Starszego oraz Anioła z pierwotnego sztafażu z kaplicy przewieziono i zamontowano kamienie z piaskowca, które budowały pejzaż.

Ze względu na różne rozmiary i ukształtowania kaplic, należało utworzyć nową kompozycję zagospodarowującą przestrzeń imitującą skały.

Wcześniej zarówno rzeźby jak i kamienie poddano konserwacji.

W wybudowanej kaplicy „Ogrójca” scenografia i aranżacja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.