Sakrament Małżeństwa

Informacje dotyczące
sakramentu Małżeństwa

 

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się indywidualnie w Kancelarii parafialnej.

W przypadku, gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z parafii jednego z narzeczonych.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.
  • Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone w naszej parafii.
  • Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Osoby, które nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) uczestniczą w katechumenacie przedmałżeńskim (cztery spotkania). Terminy spotkań są ustalane w kancelarii parafialnej.
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich. Szczegółowe informacje w zakładce NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne sześć miesięcy od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny. Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

/Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny./

Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.

Świadkowie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem obrzędu Sakramentu Małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła, wejście od strony probostwa, z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.