Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania modlitewne odbywają się w poniedziałki o 19.15 w Kaplicy Braci Bonifratrów.

Opiekunem jest ks. Piotr Sontag.