Odnowa w Duchu Świetnym

Odnowa w Duchu Świetnym

Spotkania modlitewne odbywają się w poniedziałki o 19.15 w Kaplicy Braci Bonifratrów.