Sakrament Chrztu św.

Informacje dotyczące Chrztu św.

 

Sakramentu chrztu udzielamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 15.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dwa tygodnie przed datą chrztu.

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:
– Odpis skrócony aktu urodzenia – z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia – oryginał.
– Wypełniony Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu chrztu.
Pobierz formularz zgłoszenia dziecka do chrztu w formacie DOC

Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

Ojcem i matką chrzestną może zostać:
– każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
– przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
– osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).

Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.

Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź Świętą.

Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w kościele św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach według zamieszczonej na stronie informacji.

Nauka przed chrztem – katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający pierwszą niedzielę miesiąca (datę Chrztu Św.) o godz. 19.00 w bibliotece, która znajduje się w budynku dawnego probostwa obecnie Domu Pielgrzyma – Domu Rekolekcyjnego.

Rodzice chrzestni, którzy nie mogą uczestniczyć w nauce przed chrztem w naszej parafii, dostarczają zaświadczenie u uczestnictwie w nauce chrzcielnej ze swojej parafii.
W sytuacjach wątpliwych i trudnych prosić o rozmowę z księdzem.

Aby ochrzcić dziecko w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza.

Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:
– świeca chrzcielna,
– biała szata.